Nákladná preprava

Nezáväzná ponuka

Nákladná preprava

Cestná nákladná doprava

Je zabezpečovaná našimi vozidlami z bohatého vozového parku, v prípade nutnosti zmluvnými a certifikovanými dopravcami, ktorí disponujú veľkokapacitným a moderným parkom vozidiel spĺňajúcich kritériá noriem EURO najvyššej triedy, čo zaručuje vysokú flexibilitu a kvalitu prepráv.

V rámci ucelených zásielok a zbernej služby ponúkame variantné riešenia s prihliadnutím na cenu, čas, spoľahlivosť a nadväznosť na celkový distribučný proces. K dispozícii máme pre vás:

 • návesové súpravy s kapacitou do 100 m3
 • veľkokapacitné prívesové súpravy do 120 m3 
 • samovýsypné sklápače do celkovej nosnosti 26 ton voľne loženého tovaru
 • vieme prepraviť aj nebezpečný tovar triedy ADR 8.

Zabezpečíme pre vás:

 • spracovanie cenových ponúk
 • objednávku prepravy tovaru
 • prepravu celovozových zásielok do miesta určenia
 • dovoz kusových zásielok i nadrozmerného tovaru
 • expresné doručovanie
 • pripoistenie tovaru
 • promptné vybavenie reklamácií
 • certifikáty o pôvode tovaru

 

Nezáväzná ponuka

Železničná doprava

Zabezpečujeme ju v spolupráci s poprednými železničnými špedíciami, ktoré ponúkajú výhodnejšie prepravné sadzby než jednotlivé železnice príslušného štátu.

Naša spoločnosť má skúsenosti prevažne s prepravami do Rakúska a Talianska. Na základe požiadaviek zákazníka však vypracujeme cenovú ponuku aj do iných krajín v rámci západnej Európy, Ukrajiny a európskej časti Ruska.

V oblasti železničnej dopravy ponúkame:

 • uzatváranie dohôd o zmluvných cenách a poskytovaní služieb v nákladnej železničnej doprave
 • stanovenie záväzných ročných objemov prepravy tovaru v relácii dovoz + vývoz
 • objednávka vozňov, sledovanie pohybu vozňov
 • reklamácie a finančné rozdiely pri platbe inkasom
 • dodržiavanie uzatvorených dohôd
 • pristavenie vozňov, tarovanie vozňov
 • vystavenie vzorového nákladného listu CIM
 • plachtovanie vozňov
 • sledovanie vozňov
Nezáväzná ponuka

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

Významní klienti