ZBERNÁ SLUŽBA

Pri zbernej službe zaručujeme vysokú odbornosť

Zberná služba je špeciálny systém prepravy zásielok menšej hmotnosti a objemu, ktoré nedokážu úplne vyplniť priestor prepravného vozidla. Tento typ tovaru sa nazýva aj kusové zásielky.

Naša zberná služba vám dokáže ponúknuť zaujímavú cenu s garanciou krátkych dodacích termínov. To vieme docieliť vďaka sústredeniu väčšieho množstva kusových zásielok do podobných destinácií na jednom zbernom mieste, ich hromadným odoslaním do zberného miesta cieľovej destinácie a nakoniec samotným doručením príjemcovi.

 V prípade záujmu vám zásielku vieme pripoistiť proti všetkým možným rizikám. Medzi najväčšie plusy zberných služieb patria zaujímavo nízka cena a preprava zásielok rôznej hmotnosti a veľkosti aj napriek ich nižšiemu množstvu. Okrem toho sa na nás môžete spoľahnúť aj v oblasti colných služieb, pri prejednaní zásielky v dovoze, vývoze či tranzite.