Záruka kvality služieb

S radosťou oznamujeme, že firma STAREK Transport s.r.o. bola ocenená za svoj výnimočný prínos k ekonomike a spoločnosti.

Toto ocenenie je odmenou za dlhodobý úspech, vynikajúce vedenie a neustále úsilie o kvalitu a inováciu. Zlatá firma je projekt zameraný na propagáciu najlepšie hodnotených firiem. Je to ocenenie pre podniky na základe skutočných existujúcich výsledkov na portáloch, obsahujúcich spoľahlivé a dôveryhodné názory – napr. Facebook, Google Maps, TripAdvisor a pod., vyberáme najlepšie hodnotené spoločnosti podľa ich sídla a predmetu činnosti.