O nás

STAREK TRANSPORT s.r.o. - „STAR IN TRANSPORT“

Rýchla, spoľahlivá a bezpečná preprava

  • V roku 1993 založil Ing. Štefan Starek rodinnú spoločnosť so zameraním na prepravu tovarov. Medzi prvých zákazníkov patrili miestne spoločnosti ako Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., HYDAC Electronic, s.r.o. a ZTS - LKT Trstená, a.s. Prvotné prepravy boli  zabezpečované iba tromi nákladnými vozidlami značky AVIA. Narastajúcim dopytom po komplexných logisticko - prepravných službách vystala požiadavka doplnenia firemného portfólia. Spoločnosť Ing. Stefan Starek sa tak flexibilne adaptovala na trhu rozšírením o ďalšie logistické možnosti.
  • Pod vizionárskym vedením Ing.Štefana Stareka prešla firma komplexnou transformáciou a v roku 2013 vstúpila na medzinárodný trh už ako STAREK Transport s.r.o.  a aktuálne patrí medzi  najväčšie  prepravné spoločnosti  v regióne Orava, ktorá zamestnáva v priemere 70 zamestnancov.
  • Sme firma s viac ako 20ročnými skúsenosťami. Poskytujeme komplexný servis medzinárodnej  dopravy, logistiky a zasielateľstva. Aj vďaka dlhoročným skúsenostiam a profesionalite dokážeme dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníka.

 AKO PRACUJEME...

Kapacita

Úspech našej spoločnosti podporuje

  • cielený marketingový výskum
  • pokrokový systém logistiky
  • profesionálny prístup –  kvalitná starostlivosť o každého klienta
  • najmodernejšie technické vybavenie so zreteľom na ochranu životného prostredia, čím sa radí StarekTransport s.r.o. medzi popredné spoločnosti so zameraním na medzinárodnú dopravu. Prepracovaná logistika a efektívne rozmiestnenie flotily  našich nákladných automobilov po celej Európe je garanciou dodávky tovarov „Just In Time“.

 

Prečo my

Profesionálny prístup a bezkonkurenčné ceny

Vysokoškolený tím profesionálov neustále zabezpečuje plynulý transport a koordináciu nákladov rýchlo s efektívne (doprava na trase Slovensko - Nemecko z pravidla nepresiahne 48 hodín).
Rýchlu a bezpečnú dopravu garantujú skúsení šoféri.
Pohotový a kvalitný servis zabezpečujú flexibilní špeditéri.
Naše ceny sú bezkonkurenčné, ale nikdy nie na úkor kvality
Ponúkame najmodernejší vozový park (kapacita viac ako 40 vozidiel).
Sme súčasťou najväčších dopravných platforiem ako TIMOCOM, RAALTRANS, TRANS.EU, ktoré ponúkajú prepracovaný systém efektívnych a hospodárnych jázd a zabezpečovanie prepravných zákaziek.
 

GDPR - General data protection regulation

Ochrana osobných údajov

Vážený obchodný partner, dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V  tejto súvislosti si vám touto cestou dovoľujeme oznámiť, že naša obchodná spoločnosť STAREK Transport s.r.o., so sídlom Námestie M. R. Štefánika 510, 028 01 Trstená, IČO: 45 711 577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 53610/L prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s predmetným Nariadením a so zákonom č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Všetky osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na odôvodnený účel a len na nevyhnutnú dobu. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté na základe požiadavky v sídle našej spoločnosti alebo na základe Vášho dotazu emailom alebo poštou.

 

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

Významní klienti

klienti.JPG