O nás

Starek transport

Ponúkame Vám predovšetkým rýchlu, spoľahlivú a bezpečnú dopravu.

 • V roku 1993 založil Ing. Štefan Starek rodinnú spoločnosť so zameraním na prepravu tovarov. Medzi prvých zákazníkov patrili miestne spoločnosti ako Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., HYDAC Electronic, s.r.o. a ZTS - LKT Trstená, a.s. Prvotné prepravy boli  zabezpečované iba tromi nákladnými vozidlami značky AVIA. Narastajúcim dopytom po komplexných logisticko - prepravných službách vystala požiadavka doplnenia firemného portfólia. Spoločnosť Ing. Stefan Starek sa tak flexibilne adaptovala na trhu rozšírením o ďalšie logistické možnosti.
 • Pod vizionárskym vedením Ing.Štefana Stareka prešla firma komplexnou transformáciou a v roku 2013 vstúpila na medzinárodný trh už ako STAREK Transport s.r.o.  a aktuálne patrí medzi  najväčšie  prepravné spoločnosti  v regióne Orava, ktorá zamestnáva v priemere 70 zamestnancov.

 Prečo my

Profesionalita a cena

 • Vďaka profesionálnej koordinácii pracovnej činnosti je doprava nákladov skutočne veľmi rýchla. Rýchlosť je najostrejšou črtou našich služieb, preto preprava tovaru na trase Slovensko - Nemecko nezvykne presiahnuť 48 hodín.
 • Pracuje pre Vás vždy len tím profesionálov 
 • Rýchlu a bezpečnú dopravu garantujú skúsení vodiči
 • Pohotový a flexibilný servis zabezpečia šikovní špeditéri 
 • Naše ceny sú bezkonkurenčné - cena nie je nikdy na úkor kvality

AKO PRACUJEME...

Kapacita

 • Zostávajúcu dopravnú kapacitu ponúkame pre ostatné podnikateľské subjekty s cieľom zabezpečiť si pravidelných a dlhodobých prepravcov.
 • Úspech našej spoločnosti podporuje

  • cielený marketingový výskum;
  • pokrokový systém logistiky;
  • profesionálny prístup –  kvalitná starostlivosť o každého klienta;
  • najmodernejšie technické vybavenie so zreteľom na ochranu životného prostredia,čím sa radí Starek Transport s.r.o. medzi popredné spoločnosti so zameraním na medzinárodnú dopravu. Prepracovaná logistika a efektívne rozmiestnenie flotily  našich nákladných automobilov po celej Európe je garanciou dodávky tovarov „Just In Time“.

 

GDPR - General data protection regulation

Ochrana osobných údajov

Vážený obchodný partner,

dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V  tejto súvislosti si vám touto cestou dovoľujeme oznámiť, že naša obchodná spoločnosť STAREK Transport s.r.o., so sídlom Námestie M. R. Štefánika 510, 028 01 Trstená, IČO: 45 711 577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 53610/L prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s predmetným Nariadením a so zákonom č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Všetky osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na odôvodnený účel a len na nevyhnutnú dobu. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté na základe požiadavky v sídle našej spoločnosti alebo na základe Vášho dotazu emailom alebo poštou.

 

„Vaša spokojnosť je náš cieľ!“

Staňte sa súčasťou nášho klientskeho portfólia.

Významní klienti